Plantje Voor Morgen

Plantje Voor Morgen

Plantje Voor Morgen wil aan de slag met het verweven van duurzaamheid in gevangenissen. Middels het opzetten van duurzame educatieve- en arbeidsprogramma’s willen wij gedetineerden de kans bieden zelf bij te dragen aan de vergroening van hun leefomgeving en vaardigheden te ontwikkelen voor hun toekomst.

In alle programma's en adviezen die wij aanbieden, streven wij de Sustainable Development Goals na.

Onze missie

Gedetineerden duurzame kansen bieden in de gevangenis en voor hun toekomst.

Onze visie

Onze visie is om alle gevangenissen in Nederland te voorzien van beplanting en om alle gedetineerden in Nederland toegang te bieden tot een een duurzame toekomst.”

Wat zijn onze doelen?

  • Gedetineerden de mogelijkheid bieden om vaardigheden (verder) te ontwikkelen en kennis op te doen. Op deze manier willen wij gedetineerden ondersteunen bij het opbouwen van een kansvolle toekomst na rehabilitatie.

  • Gedetineerden een gezonde en groene leefomgeving bieden door meer beplanting aan te brengen binnen en buiten het gebouw. Als gevolg hiervan zal zowel de fysieke als mentale gezondheid van gedetineerden tijdens verblijf in de PI verbeteren.


Kan jij ons helpen?

Momenteel zijn we ons plan nog aan het ontwikkelen. Als team staan we open voor alle mogelijke manieren om onze doelen te kunnen realiseren. We hebben input en kennis nodig van mensen uit het vakgebied, die ons van meer informatie kunnen voorzien of ons op een andere manier verder kunnen helpen. Ben jij diegene? Neem gerust contact met ons op!