Onze SDG's

Sustainable Development Goals

De 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) werden in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties. De doelen bieden een raamwerk voor organisaties en landen om gezamenlijk te werken aan een wereld met vrede en welvaart, voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Wereldwijd wordt er samengewerkt om deze doelen in 2030 waar te maken.

In onze programma's en met ons werk dragen wij graag bij aan een duurzame wereld. Plantje Voor Morgen streeft daarom met haar plannen momenteel acht van deze doelen na. Op dit moment werken we nog aan een uitgebreider rapport over hoe het nastreven van deze SDG's bij ons in z'n werk gaat, meer info volgt snel. Hieronder alvast een kort overzicht van de doelen waar wij als organisatie aan (willen) bijdragen.